Hastalar Risalesi Yirmidördüncü Deva (Sedat Günhan)

Yayınlanma Tarihi: 18.05.2021 İzlenme Sayısı: 183 Kategori: hastalık, Hastalık /Şifa/ Bela / Musibetler
Yorumlar
Nokta-i nazar 5/19/2021 4:02:10 PM Sırr-ı şefkat➡halis muhabbettir... Halis muhabbet➡bir mükafât istemeyen, bir rüşvet taleb etmeyen muhabbettir... (Lemalar 133) Mülk tarafı👉şefkat Melekût tarafı👉halis muhabbet Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum vâlidelerde dercedilmiştir. İşte bu hâlis muhabbete tam manasıyla vâlidelerin şefkatleri mazhardır. Vâlideler o sırr-ı şefkat ile, evlâdlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve taleb etmediklerine Lemalar - 133 Cevapla
Yorum Yap