Mezhebler/Mutezile/Cebriye/Ehl-i sünnet

KİLİTLER AÇILIYOR! - 11.LEM'A #enfüskampı 335 15.02.2024
Mezheplere Ne İhtiyaç Var - Hak Bir Olur Niye Dört Mezheb 8 794 21.11.2020
Mezheblerin sözleri nasıl dini oluyor 766 12.11.2020
Mezheb imamlarına ve sahabelere niçim kimler hücum ve inkar ihtiyacını duyarlar -3 (Bremerhaven enfüs kampı) 598 01.03.2020
Kader, İrade ,İhtiyar,Cebriye, Mutezile ,Ehl i sünnet -45 918 08.11.2019
Mu'tezile olanlardaki ahlak..Acaba bilmeden mu'tezile olmuş muyuz ? 1318 23.03.2019
Mutezile (Kişi fiilinin haliki değildir)..Ve Esrar içmek… 752 08.11.2018