Boyut/Mekan

Ötelerin enerjisi -1 ( Hollanda den haag ) 1149 22.06.2019
Farklı Boyutlarda Ahiret ve Dünya -2 1096 01.04.2019
Boyut-Zaman-Mekan-Dünya-Ahiret-Ersal Kardeş ile.. 1763 15.02.2019