Dimağ Ders Notları 1 ile 13.Dersler

Yayınlanma Tarihi: 21.03.2017 Görüntülenme Sayısı: 4625 Kategori: Dimağ Ders Notları
Dimağ Ders Notları 1 ile 13.Dersler 

173 sayfa 

“Sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde tefekkür ettiğin zaman, derinliklere nüfuz eden Bâtın ism-i şerifinin muktezasıyla, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasleyle. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde san'atın kemali tamamıyla tecelli eder.” (B.Mesnev-i Nuriye: 324)

Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihrac et. (Sözler-37)

“İ'lem.. Ey kardeş bil ki! Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, yollar (ikidir.) Bunlardan birincisi: Geniştir, afakîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz  İlahî bir davetle açılmasından başka, gayrilere kapalı ve mesduddur…

İkinci kapı ise: Daima açıktır ki, ism-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde kalb tarafından başlanır. Bunun anahtarı yalnız mahviyet ve terk-i enaniyettir.” (B.Mesnev-i Nuriye: 182)

İlk olarak yedi kişilik bir heyetle, vahyin ilk muhatabı olan “Dimağ” konusu, Üstadın da tavsiyesi üzere, İsm-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla işlenmiş ve her biri 2-3 saat süren bu dersler, Zeytinburnu Risale-i Nur Medresesinde ortaya çıkmıştır.

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir.

Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.

Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.” (Kastamonu Lahikası – 56)

Yapılan bu derslerde öncelikle Risale-i Nurdan o kelimenin tamamı toplanmış defalarca okunarak mütalaa edilmiş sonra ders ortamında müzakere edilmiştir. Bu şekilde şahsi mütalaa ve heyetçe ders müzakeresi esnasında birçok ince manalar tespit edilmiş ve birçok şekil ortaya çıkmıştır. Yapılan şekiller ve şemalar konuyu daha iyi anlamımızı, rahat bir şekilde manayı ifade etmemizi sağlamıştır.

Yine bu derslerin yazımı, renklendirilmesi ve tashihi ayrı bir heyet tarafından yapılmıştır.

Bu dimağ ders notlarının, Risale-i Nurun enfüsi manalarını, anlama yolunda önemli bir kaynak olacağını ümid ederek, hatalarımız varsa afvını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmeti İlahiyeden niyaz ediyoruz.
Yorumlar
Ergungenli 1/16/2017 7:31:06 PM S.A. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir. Bu cümleye göre dimağın mertebeleri aşağıdan yukarıya doğru sıralanmış. Yani tahayyül en alt, bir sonraki tasavvur gittikçe terakki mertebeleri sıralanmış. sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, burada da izan aşağıdaki mertebe, iltizam mertebesi onun üzerinde Yani yanlış anlamadıysam iltizam mertebesi izan mertebesinden daha üstün. Çünkü sonra dediğine göre mantıken öyle olması gerekir. Fakat notlarda aşağıdaki tanım buna muhalif gibi İltizam: İltizam kendine lazım kılmak gerekli ve tarafgirlik etmek.. İltizam İslamî fiil, eyleme tarafgirlik. Eylemin kendisi değil. Mesela adam çok seviyor namaz kılanları ama namaz kılmıyor. Mesela Üstad şöyle diyor “Bazı ittihad terakkileri gördüm” diyor “Bu memleket ancak şeriatla idare edilir” diyor ama şeriatı sevmezler. İltizamı var imanı yok. İz’an: Basiret, Anlayış, Teslim olup itaat etmek.. yani izan ile, tasdik ettiği şeye kalben taraftar olur. İzan imana tarafgirlik.. Kalbe veri gönderen dimağdaki sistem.. Notlar dakika bu tanımlardan izan daha üstün iltizam dan diye anlıyorum. Gayretlerinizi Cenabı Hak kabul eylesin inşallah. Cevapla
Ziyaretci 1/6/2017 2:52:13 PM Esselamun aleyküm Hasan Abi, Dimağ ile ilgili ders notlarınızı indirdim. Çıktı alıp okuyacağım inşallah. Ama bilgisayar üzerinden göz gezdirirken sayfa 6 da "Allah tecelli ediyor ama mukabele edemiyor" yazılmış. Allah korusun abi sanki acziyet gibi durmuş. "edemiyor" kelimesi yerine "etmiyor" denerek düzeltilse. Cevapla
Nurdersi.com 1/6/2017 7:36:31 PM "Allah insana tecelli ediyor kalbine hissiyatlarına… Ama mukabele edecek güneşe dönük yüzü yok. Mesela kafire de güneş vuruyor. Allah tecelli ediyor ama mukabele edemiyor. Makesin olabilmesi için bir şeyin ilk direk güneşle muhatap olması lazım." Metnin öncesi ve sonrasına beraber bakıldığında Haşa Allah'ın mukabele edememesi değil, Allah'ın tecellisine, insanın, kafirin mukabele etmemesinden edememesinden bahsediliyor... Cevapla
Ziyaretci 1/7/2017 11:16:39 AM abi çok özür dilerim. hakkınızı helal edin. çok özür dilerim tekrar. Cevapla
Abdülkadir 1/5/2017 5:04:30 PM Abi Allah razı olsun, tam da bunu bekliyordum. Malatya'dan selam ve dua ile Cevapla
Ziyaretci 1/4/2017 2:42:29 PM Hay Allah razı olsun sizden nası toparlayacağım nerden başlayım diye diye, hiç birşey yapamıyordum... Cevapla
Nurdersi.com 1/5/2017 10:12:30 AM "İnsanlığın Serüveni- Enfüse yeni başlamak isteyenlere" derslerinin 17 ile 23 e kadar olanların ders notu olarak yazımına başlanmıştır. Yakında siteye eklenecektir. İnşallah bu notlarda size kaynak olacaktır... Cevapla
Akif 1/3/2017 6:46:27 AM Evet, 'Men talebe ve cedde, vecede' bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir." Maşaallah..Barekallah..Sübhanallah..Rabbim cümlemizi bu dairede daim, kaim ve saim eylesin. Allah (CC) ebeden razı olsun. Vesselâm veddua.. Cevapla
volkan 1/2/2017 11:29:24 PM Allah ebeden razı olsun. Tüm emeği geçenlerden. Cevapla
Yorum Yap