27.Defter

Yayınlanma Tarihi: 24.01.2020 Görüntülenme Sayısı: 1991 Kategori: Faydalı Dökümanlar, Hususî Çalışmalarımız, Defterler
Hasan Abiye ait 27.Defter taranıp aktarılmıştır. 385 sayfadır.

27. DEFTER FİHRİSTİ
Sayılar defterdeki sayfa numaralarıdır ve aynı konu birkaç yerde geçiyorsa birkaç sayfa numarası yan yana yazılmıştır.
3. Haşirle alakalı benim hususi notlarım. 9.69. Aklıma, aklımla nasıl hâkim olurum. 10. Ölüm korkusu. 12. Aleminde Cennet ve Cehennemi uyandırmak. 13. İlim netice değil, vesiledir. 14. İnsanın değerini oluşturan bir sebep de çevresidir, İman gaybadır. 15. İncir ve zeytin. 17. Zahirde iyi niyetli olup olmadığını nasıl anlarsın? 18. Haşir. 19. Ruhun damlaları 19.47.124.150.251.383. Adem. 20. Sirayet Kanunu 21. Haccın hikmetleri. Hac ve Umredeki mekan ve ibadetlerin enfüs karşılıkları 32. Allah(c.c.) şah damarınızdan daha yakın. 33.84.85. Ezel ve Ebed. 34.54.66.124.162.285.291 Psikolojik tespitler. 36. Renklerin anlamları 42. Deist, Teist, Renklerin dili ve manaları. 43. Bu kadar okuduğum halde niye olmam gerektiği yerde değilim. 46. Cisim, Beden-i misali, Cesed. Matematik 47. Hiçlik, Namaz, Kur’an. 47.59.76 Ders anında alınan notlar. 48. Cin ve şeytan. 51.54.124 Psikoloji. 53. Allah’ın (c.c) alternatifi yok! 55. Vefa. 56. Şaka. 57. Ötelerdeki enerji vücutlarımız. 65. 24.söz 2.dalın şeması. 68. Kudret (Ders yapılırken alınan notlar), Sohbet ne demektir? Zaman ve mekan. 69. Esrar. Esrarın haramiyetinin hikmeti, “Kişi fiillerinin halıkıdır”der mütezile. 70. Düşüncelerini kontrol etme. Ahireti niye anlayıp hissedemiyoruz? 71. Adalet. Ahiretin üst perdesi dünya. 72. Ahiret olması lazım. Beden, beden-i misali, cesed, gılaf-ı latif. 73. Ne yapayım, Vücud mertebeleri. 74. Ders anında alınan notlar, Vahiy çeşitleri. 76. İtikad, İman, Cisim, Cismaniyet, Şeytan, İblis. 77. Hızır, İksir, İncizab, İnikas, Akrebiyet, İlim, Adem. 77.118.163 Koku. 81.82.83. Ahmak. 86. Endişem ve tesellim. 87. Vefa. 92. Modern kölelik. 94. Sihir, Büyü, İspirtizma, Manyetizma. 106. Ene, Kab-ı kavseyn. 110. Korkulardan emin olmak için. 111. Din adına dayatmalar niye oluyor. 112. Kab-ı Kavseyn 116. Ehad, Vahid, Vahdaniyet. 117. Zaman. 123. Hususi hukuka misal. Kendini ve karşıyı inşa ve ihya eden kaideler. 124. Dünya tenteneli bir perde ve Adem. 125. Kötü arkadaş gölge gibidir. Şeytan kadınlara erkeklere farklı yanaşır. 126. Nerede hata yapıyoruz. Haşir. 127. 19. Defterin 369 shf’deki Miraç notlarımın devamı. 132. Hususi ilmi notlarım (Lahut-Ceberut-Melekut-Nasut) Ölümün; suret, Kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti. 133. Beka, Vücud. 134.273.Mana, Kelamlar, Düşünceler, Lügatler, Şerhler. 135. Öfke, Akıl. 138. Kürs. 139. Kimya. Özgür insan. 140. Tefekkür ve düşünme farkı.  Furkan&Kur’an, Haddini bilmek, Özgür (Hür), Farkındalık, Tefekkür, Yok, Varlık. 141. Anlamak, Bilmek, Mantık. 142. Bilgi ile ilim arasındaki fark. 143. Ölmeden önce ölünüz ve İnsan, Şirk, Malik, Rıdvan. Sohbet, İnsan, Emek. 144. Önder, Lider, Mantık, Keyfilik, Özgürlük, Ahmak. 145. Sen Nurcu musun?, Cehalet, Dinler gelmemiş olsaydı, Başımıza gelenler, Lakayd, Havva, Feragat. 146. Yalan, itikad, Vücud, Mevcud, Zihin, Akıl, Anlamak, Bilmek. 148. Melik-i nas, Rabb-i Nas, İlah-i Nas. 150. Ben neyim? 151. İstidad, Kabiliyet, Duygu, Hissiyat. 152. Sırr-ı İnsani. 153. Hamiyetsiz, asılsız olanların sıfatları. Müslümanda kusur arıyor ki vicdanını sustursun. 154. 282. Haşir, öldükten sonra dirilme. 155. Vejeteryan. 156. İlmin, Kudretin, İtikadın, suret-kanuniyet-hakikat-mahiyetleri. İmanın evvel ahir zahir batınısı 157. İlmin Vacib-ül Vücudda, insan-ı ekberde, insanda, ruhunda, kalbindeki karşılıkları, suret-kanuniyet-hakikat-mahiyetleri 158. Lut, Ad, Semud kavmi. 160. Risale-i Nur’da da teceddüd. 167. Ayasofya, Tabut-u sekine. 170. Talut- Calut 171. “Yazdırıldı” ne demek? 172. Şeytanın Kur’andaki sıfatları. 174. İltizam toplaması 178. Mu’tezile 183. Taassub, Zulmet. 184.185. İman. Tenkid. 187. İltizamın hülasası 200. İtikad toplaması 256. Salabet toplaması. 263. İtikad ve İman arasındaki ilişkiyi gösteren şema 268. Dimağ, vicdan, ruh ve ene arasındaki ilişkiyi gösteren şema 272. Düşünürken, Para, Ehad. 277. İfrat ve tefrit, Kavram, Tefsir, Tevil, Simge. 278. Ruh, Hurafe Halk. 280. Kâinatta kaos var mı? 284. Dalalette bir ihlas. İhlas, Hak, Dalalet, Taassub, Samimiyet. 288. Üzülme 290. Hakikatı bulmanın alemindeki alametlerinden biri de şudur. 291. Kürs. 292. Yalnızlaşmak 293.299.383 Düşünürken. 298. Gaye sahibi olmak. 299. Derste alınan notlar. Rahim, Hakim, Vedud.  Rahim, Ruh/Hakim, Dimağ/Vedud, Kalb, Peygamberler ile 7 subuti sıfatlar. 300. Tahayyül toplaması 303. Cüz-i ihtiyar nerede. 307. Kader ilim nev’indendir. İlim maluma tabidir. 310. Kader ve Kudret defteri 325.Hayal ve tahayyül hakkında hususi mülahazalarım. Korku, Havf. 332. Kanunların kaynağı. 332. Tül-u emelin kaynağı 340. Hayal toplaması. 368.Kabrin suret-kanuniyet-hakikat-mahiyeti. 374. Cebriye. 375. Hayalin ifrat, tefrit, vasatı. 379. Tefekkür. Soru sormak, selaset. 382. Ülfet belasına nasıl düştük ve nasıl kurtulunabilir?

Yorumlar
nur oku 4/19/2021 1:45:59 AM 21. VE 26. DEFTERLER NE ZAMAN YÜKLENMİŞ OLUR Cevapla
Şarklı Veled 2/1/2020 8:33:21 AM Selamun Aleyküm Nur Dersi Ailesi, Meraklı bir kardeşiniz olarak soruyorum defterleri hangi tarayıcıyla tarayıp siteye yüklüyorsunuz? Ayrıca resimleri hangi programla meydana getiriyorsunuz? Cevap verebilirseniz minnettar kalacağım. Cevapla
Yorum Yap