Günün Mesajı

24 April
2021
Cihan dolu bela başında varken,
Ne bağırırsın küçük bir beladan,
Gel tevekkül kıl!
Tevekkül ile bela yüzünde gül, tâ o da gülsün.
O güldükçe küçülür, eder tebeddül. (Sözler:205)
 
15 January
2020
Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Müvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.
Muhakemat ( 49 )