Sirayet : kainatın işletim sistemini insanda kopyalanmasından ortaya çıkan çalışan işletim sisteminden bir programdır sirayet, bu programın bir ucu cehennemini diğer ucu da senin cehennemine taşıyor

Mektubat 457, bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak belkide o saadete girmektir.

Bu dünyada yaşadığın haletin zıddı ile karşılanmayacaksın.

Ezel ebed ile gayb ve şahadet arasındaki insan denilen kavaşağa hoşgeldiniz, vacib ile mahluk arasındaki insan denilen meçhule hoşgeldiniz, insan denilen sırlar ülkesine hoşgeldiniz. Koyunun rahat ve emin olabilmesi için sahibinin koyun cinsinden olmaması gerekir ki koyun rahat etsin.

                Bu dünyada rahatlığın varlık cinsinden olmayan bir çobanına inanmaklar mümkündür.

İnsan için en gizemli ve gizli şey kendisidir.

İnsanın ruhsal yapısı bu alemin malzemesiyle yapılmadığı için sırf bu alemin mahsulleriyle çözümlenip huzurunu temin edemeyeceğini aklın bilmesi lazım.

 

 

Sözler 233, Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel masnuâtın bu derece san'atperver, hattâ ağzın her çeşit tadını nazara alan in'âmperver San'atkârı, Arş ve ferşi çınlattıracak bir velvele-i istihsan ve takdir içinde, berr ve bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükran ve tekbirle, perestişkârâne Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lâkayd kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadarâne onu resûl yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirâyet etmesini istemesin?

                Bir insan bir insanı ona taşınarak yapılandırıyor ...

İnsan etkilenen ve etkileyendir

Allah rasülünün sohbetinde insibağ ve in’ikas

İşaretül icaz 62, "Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir?" diye sual eden saile cevaptır. Yani, hidayette saadet-i dareyn vardır. Hidayetin neticesi, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-ı hidayettir. Zira, hidayet haddizatında büyük bir nimettir ve vicdani bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir; öyle de,  vebilahireti-2- ahiretin felah ve saadetini intaç eder.

İnsan kendisini tanıdıkça büyür ve yükselir, ulvileşir...diğer şeyler küçükleşir...

Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 467 İşte, en küçük zîhayatta, hayat böyle tesirini gösterse, elbette hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayatın ziyâsı olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hânesindeki odalarda gezdiği gibi, o zîhayat kendi aklı ile avâlim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismâniyede gezer. Yani, o zîşuur ve zîhayat, mânen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi o zîşuurun mir'at-ı ruhuna misafir olup, irtisâm ve temessül ile geliyorlar.

Karşı tarafın sana her cihette yakınlığı nispetinde fikrettiklerini, hissetiklerini, zevkettiklerini, endişe ve korkularını karşıya yüklüyorsun. Bu sirayetin bir mertebesi olan insiba ve inikas ...

                Korkunun temeli, benim zannetiğim mülkü kaybetmek endişesinden çıkıyor, oysa senin zannetiğin mülk olan hayat, beden, ruh gibi şeylerin, var olan nimetleri kendinin zannetmendir. Bu zannetmekten ortaya çıkan endişe, yani mülkü sahibine teslim etmiyoruz.

                Kör olası cehalet görmeyi göze indirdi ...

Hazır olandan huzur olur, ondandır şehadet ediyoruz ...

...... Allah diyecek ki “ben sendeydim sen nerdeydin”

“iyyake nağbudu ve iyyake nestain” görme kapısı

On birinci mektup, İrtisam ise, eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer: güneşin ziyası ve harareti, aynadaki misaline geçtiği gibi. Eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası, suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Meselâ necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir, ne murdardır. Ve yılanın timsali ısırmaz.

Oyunuz: Hiçbiri Ortalama: 4.8 (42 votes)

Yorumlar

Selamün Aleykum Hasan Abi

Selamün Aleykum Hasan Abi sizden allah razı olsun.Fakat benim size bir sualim olacaktı.Siz bir dersinizde demiştiniz ki biri oturduğu yerden kalktığında siz onun oturduğu yere oturmayınız.Çünkü kötü hasletleri geçebilir tarzında birşey söylemiştiniz.Fakat ben tam bu hususu anlayamadım.Bana bunu izah edebilir misiniz?Tıbbi bir açıklaması var mı acaba.

Sizlerden de allah raziolsun.

Sizlerden de allah raziolsun.

Güzel bir çalışmaya

Güzel bir çalışmaya başladık.Sitedeki bütün görüntülüler-sesliler-dosyalar-resimler 'excelde' alfabetik bir liste haline getirilmiştir.Artık sitede neler olduğuna buradan çok daha kolay ulaşabilirsiniz.Linkli olduğu için de excelin içindeki istediğiniz dosyaya tıklayınca direk sitedeki o dosyaya bağlanıyorsunuz. ELLERİNİZE SAĞLIK O KADAR GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLMUŞ Kİ ALLAH YAPANLARDAN VE VESİLE OLANLARDAN RAZI OLSUN.

sığmadım kainata,bir mü'minin

sığmadım kainata,bir mü'minin kalbine sığdım diyorya;huzur,muhabbet almamız cenabı hakkın,teayyunve teşahhus etmesi;sıkıntı, keder,vesvese,de dimağa,vicdana gönderilen olumsuzluklar,nefis ve şeytanın hilesi tuzağı...işte o teayyün ve teşahhusdan hz.ibrahim as.cebrail as.yardımını red ediyor o varken sana ihtiyac duymam diyor ve ,halilullah ünvanını alıyor,yunus emre cennetten vazgeçiyor bana seni gerek seni diyor.

abi ALLAH razı olsun.

abi ALLAH razı olsun. internette dolaşırken murat dursun abinin de dersine denk geldim. orada her insanda ayrı bir hakimiyet-i esma vardır. onu bulup göre hareket ederse mutlu olur diyordu.biz bu hakimiyet-i esma meselesini meşrep ve mesleğimize tatbik nasıl ederiz?yani hangi isim bizde hakimse, o isme yakın ya da o ismin hakim olduğu meşrebe dahil olmak gibi... bunu nasıl anlayıp hissedeceğiz?

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
GÜVENLİK
Bu soru sizin bir insan olup olmadığınızı denetlemek ve otomatik spam gönderilerini önlemek içindir.

Görüntülü Ders Kategorileri

Kategoriler
Popüler içerik

MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ