İrade ve ihtiyar arasındaki fark (4 dk)

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2017 İzlenme Sayısı: 919 Kategori: KISA DERSLER
Dersin tamamını izlemek için tıklayınız. - Vazife-i ilahiyeye karışmamak - 1
Yorumlar
Ergün 4/11/2017 5:45:28 PM Cuz-i ihtiyari için dünyevî ve ahirete ait olmayan hazır zamanda olan işlerde tercih yapar diyorsunuz. Acaba aşağıdaki cümlelerde nasıl Tevfik edebiliriz. sırr-ı imanla o cüz'î cüz'-i ihtiyarî, Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse, beşyüz sene genişliğinde bir Cennet'i dahi kazanabilir. Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz'-i ihtiyarînin dizginini cismin elinden alıp, kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise, cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından, pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire-i hayatına dâhil olduğundan; o cüz'-i ihtiyarî, cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def'edebildiği gibi; nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Lemalar - 230 1- Cüzi​ ihtiyari Cenabı Hak namına kullanılabiliyor li beşyüz senelik bir cenneti kazandırıyor. Buda müstakbele bakıyor. 2-Cüzi ihtiyari külliyet kesb ettiğine göre mazi ve müstakbele nüfuz edebiliyor. 3-Aşağıdaki cümlede iman cüzi ihtiyarinin sarfından sonra dediğine göre müstakbeli nüfuz edebiliyor. "Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, cüz'-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur." İşarat-ül İ'caz - 42 Yanlış mı düşünüyorum Cevapla
Yorum Yap